The 4th CASK Initiative - Workshop at Jagiellonian University (April 2007)

Q&A about Semana
Q&A about Semana
That's splendid...
That's splendid...
Commemorate Semana
Commemorate Semana

4-ta Inicjatywa CASK - Francusko-polskie spotkanie robocze 

Warsztat naukowy projektu CASK


Kraków 17-21 kwietnia 2007

Program:

17 kwietnia, wtorek

10:30 - Elizaveta SKARZOVA, doktorantka UJ, Bronisława LIGARA (UJ): Kategoria modalności

11:15-14:00 Indywidualne prace zespołu polsko-francuskiego Projektu CASK nad atrybutami kategorii modalności.

18 kwietnia, środa, spotkanie całego zespołu 

10:30 - Wprowadzenie (Bronisława Ligara UJ)

10:45 - André WŁODARCZYK (Université Paris 4 – Sorbonne, CELTA) : Struktury cech w  lingwistyce

11:30 - Hélène WŁODARCZYK (Université Paris 4 – Sorbonne, CELTA) : "Od użycia do znaczenia: demo programu iLinguist (Budowa bazy danych i drzewa cech - Demo DataBase Builder oraz Tree Builder Assistant)

12:15 - André WŁODARCZYK: "Od użycia do znaczenia: demo programu iLinguist (Pozyskiwanie wiedzy semantycznej wspomagane komputerowo - demo SEMANA

13:00 - Jadwiga LINDE-USIEKNIEWICZ (UW): Czy semantyczne cechy są dystynktywne ?

13:30 - Renata PRZYBYLSKA (UJ): Semantyka polskiego prefiksu czasownikowego  od-

14:00 - Zofia KUBISZYN (UJ): Semantyka czasowników ruchu w j. polskim Referat może zostać ewentualnie wygłoszony w piątek 20 kwietnia

Przerwa

17:00 - sala 30 Collegium Novum: wykład prof. Hélène WŁODARCZYK dla Wydziału  Polonistyki UJ pt. Pozyskiwanie wiedzy semantycznej wspomagane komputerowo: badania nad aspektem języka polskiego w projekcie CASK (Computer aided Acquisition of Semantic Knowledge)


19 kwietnia, czwartek, spotkanie całego zespołu

10:00 - Hélène WŁODARCZYK: Relewantność cech hum, anim i loc w gramatyce  języka polskiego

11:30 - André WŁODARCZYK: Dynamiczne przedstawienie synonimii za pomocą krat

12: 30 -  Małgorzata JĘDRUSIAK (UJ): kategoria aspektu w j. hiszpańskim i polskim.

11:15 - Indywidualne prace zespołu polsko-francuskiego Projektu CASK nad atrybutami kategorii aspektu

20 kwietnia, piątek

10:00 - Zofia KUBISZYN (UJ): Semantyka czasowników ruchu w j. polskim

11:00 -  Aneta MILCZANOWSKA-MATEJCZYK (doktorantka UJ): Definiowanie ruchu w definicjach dziecięcych

11:15 - Indywidualne prace zespołu polsko-francuskiego Projektu CASK nad atrybutami ruchu, a także  aspektu.

20 kwietnia, sobota

10:00  - seans roboczy z Prof. Prof. Włodarczykami: wszyscy członkowie zespołu – M. Jędrusiak, Z. Kubiszyn, E. Skarzova, B. Ligara 


Spotykamy się w sali 29 ul. Gołębia 20, III p. o wskazanych wstępnie godzinach i pracujemy do późnego popołudnia - tyle, ile będzie potrzeba i będziemy chcieli. Krótką przerwę na obiad przewidujemy około godz. 14.
Gdyby zaszła taka potrzeba, referaty polskich członków zespołu zostaną przesunięte na inne terminy – dogodne dla osób referujących.
Proponowany program nie jest sztywny – prof. Prof. Włodarczykowie są do naszej dyspozycji podczas całego swojego pobytu. Oprócz wyznaczonych wstępnie spotkań możemy przychodzić do sali 29 o każdej dogodnej dla nas porze, np. pomiędzy zajęciami - ze wszystkimi pytaniami, na rozmowę czy indywidualne omawianie naszych tematów - aby maksymalnie wykorzystać pobyt Prof. Prof. Włodarczyków, którzy pragną z nami przez te dni pracować.
Do indywidualnej pracy prosimy przynosić swoje laptopy.

Bronisława Ligara